ZMIANA PLACÓWKI

Po wieloletniej współpracy z GBP w Zbrosławicach Niespasowani przenoszą się do MOKIS Pyskowice.
X