Święta 2015

występy świąteczne

7.12.2015 – Kolędowanie z członkami Polskiego Związku Niewidomych  w Tarn. Górach

14 i 16.12.2015 – Kolędowanie w SP nr 3 w Tarnowskich Górach

19.12.2015 – Kolędowanie z pensjonariuszami ZPO nr 1 w Tarnowskich Górach  

22.12.2015 – Spotkanie opłatkowe klasy 3 w SP nr 3 w Tarnowskich Górach

6.12.2015 – Jarmarkowo w Zbrosławicach

13.12.2015 – Kiermasz świąteczny w restauracji Kucharz Gastronom w Zbrosławicach

26.12.2015 – Kolędowanie w Kościele WNMP w Zbrosławicach 

X