Święta 2014/2015

występy świąteczne

5.12.2014 – Mikołajki w przedszkolu w Przezchlebiu  

5.12.2014 – Mikołajki w Spółdzielni Socjalnej 'Familia’ w Tarnowskich Górach

18.12.2014 – Spotkanie opłatkowe z klasą 2 w SP nr 3 w TG

14.01.2015 – Spotkanie noworoczne z klasami 1-3 w SP nr 3 w TG

26.12.2014 – Kolędowanie w Kościele WNMP w Zbrosławicach 

X