Święta 2013

występy świąteczne

9.12.2013 – Kolędowanie w SP nr 3 w Tarnowskich Górach

16.12.2013 – Kolędowanie na wigilijce kl. 1-szej SP nr 3 w TG

 

26.12.2013 – Kolędowanie w Kościele WNMP w Zbrosławicach 

X