Restauracja „Kucharz Gastronom” udostępnia nam salę i z radością, po raz kolejny, występujemy dla zbrosławickiej publiczności.

X