Ogólnopolski konkurs literacki organizowany przez Fundację Młodzi Twórcy im. prof. Piotra Dobrowolskiego z Katowic. Na konkurs zgłaszamy scenariusz „Butów nie do Pary”

X